Alarmy

Alarmy

Zabezpečovací systémy

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) si lidé většinou pořizují tam, kde chtějí být informování ihned o tom, že jim někdo vnikl tam, kde si to nepřejí. Jsou to většinou sklady, které nefungují non stop, různé provozovny, školy a taky privátní objekty, jako jsou například domy, chaty, chalupy …..

EZS jsou mimo detekce neoprávněného vniknutí osob do objektu, taky schopny reagovat na požár, kouř, teplotu, koncentraci plynných a jiných látek v ovzduší a podobně. Dnes se dá takto střežit a kontrolovat v podstatě cokoliv, stačí jen k tomu mít daný systém a spolehlivé detektory. Výhodou je sledovná prostor přes kamerové systémy.

Kompnenty EZS

EZS se skládá ze třech základních části a to z ústředny, detekujících čidel a ovládaní.

Ústředna je mozkem celého systému. ?ídí komunikaci mezi všemi instalovanými a zapojenými komponenty. Jakou ústřednu si vybereme, vždy záleží na tom, co a kolik toho chceme střežit. Většinou se dají ústředny o funkce dál rozšiřovat a tak splní i náročné nároky. Mimo základní úkony, jako je vyvolání alarmu za pomocí sirény, můžou tuto informaci za pomocí dalších komponentů poslat dál a to například pomoci GSM komunikátoru, přímo na telefon klienta, nebo taky na pult centrální ochrany (PCO), kdy sekuritní služba, nebo přímo PČR ihned vyjíždí na místo události a fyzicky řeší situaci přímo na místě.

Do GSM komunikátoru se vkládá SIM karta, která musí být odkódována, tedy bez hesla. Dále, jestliže využíváme tohoto modulu a tím telekomunikačních služeb, musíme myslet na to, že je třeba pravidelně dobíjet na tohle telefonní číslo kredit, nebo mu zřídit nějaký paušál.

Detektory EZS

Detektoru je celá řada a dá se říct, že dnes jsou detektory v podstatě na všechno. Základní a nejběžnější v pojetí zabezpečovacího systému jsou detektory na pohyb, ohe?, kouř, teploty, tlakové senzory, magnetické detektory a infrazávory. Detektory na pohyb reagují na pohyb v jejich zorném poli. Používají se k snímání prostoru a ploch a je možno je taky použít jako vypínače na světlo. Detektory na ohe?, kouř a teplotu patří do protipožární ochrany a používají se především v kuchyních, kotelnách a všude tam, kde je nebezpečí vzniku požáru. Tlakové senzory se používají například na okna a výlohy, kdy při jejich rozbití detektor detekuje změnu tlaku.

Magnetické detektory se používají na dveře, okna, garážová vrata, kdy při jejich neplánovanému otevření se vlastně přeruší smyčka signálu vysílaného do ústředny a tím spustí alarm. Infrazávora je v podstatě „neviditelná záclona“, do které když někdo vstoupí, tak se přeruší smyčka signálu a ústředna spustí alarm. Tímto se například hlídají nákladní prostory ve skladech při nočním provozu, může taky sloužit jako neviditelný plot kolem nemovitosti, instalují se před okna v továrnách, v nákupních center a podobně. EZS spolupracují také s vysokorychlostními kamerami.

Ovládání EZS

Ovládat EZS lze několika způsoby. Mezi nejběžnější patří čipové karty a přívěsky, dálkové ovládaní, klávesnice, ovládaní přes internet a pomocí mobilních telefonů. Čipové karty a přívěsky se většinou používají v provozech, kde se tímto vymezí daným skupinám osob, kde můžou pohybovat a můžou taky sloužit jako docházka.

Uživatel tímto nemusí zadávat žádný kód a taky si ho tím pádem pamatovat. Pouze k snímači přiloží čipovou kartu a prostor se mu odstřeší, nebo zastřeší. Dálkové ovládače se většinou uplatní v garážích a objektů, kdy je člověk na místě, které nemůže vždy opustit. S klávesnici nejenže můžeme ovládat EZS, ale dokonce celý systém nastavit, to znamená detektory, moduly a komunikátory. Některé GSM komunikátory lze nastavit jen přes klávesnici. Klávesnice se snímačem na čipové zařízení se čipy můžou taky konfigurovat přes klávesnici.

Pomocí IP modulu se dá ovládat a nastavit EZS taky přes vzdáleně internet. Je to velmi odobné jako IP kamerové systémy. Většinou se této možnosti využívá při nastavení systému. Zastřežení a odstřežení objektů se dá taky pomocí mobilního telefonu a to SMS příkazy. U EZS vyšší třídy se v kombinaci s chytrým mobilním zařízením dá systém taky konfigurovat.

Typ připojení EZS

EZS jsou drátové, nebo bezdrátové. Drátové jsou levnější a na velké vzdálenosti spolehlivější, oproti bezdrátovým zařízením. Navíc při této variantě odpadá hlídání baterii ve snímačích a jejich pravidelná výměna. U bezdrátových zase odpadá instalace kabeláže. Většinou se dávají do dokončených novostaveb a historických budov, kde je tažení kabeláže většinou nemožné, kdy by negativně narušila celkový estetický dojem prostředí. Většina detektoru jsou provedení jak vnitřním, tak venkovním.

Velmi efektivní je využití EZS a propojení pro kamerové systémy Ostrava, kdy je možno událost sledovat ihned vizuálně a podle toho lépe vyhodnotit situaci a efektivněji zareagovat. Využívá se buď za pomocí vlastní sekuritní služby, nebo PCO.

Jako každé odvětví, i toto se dál vyvíjí a rozšiřuje. Dnes je dokonce možné ESZ využít s implantovanými čipy a tím každému jednotlivci bez čipových karet a ovládačů vymezit prostor, aniž by se musel čehokoliv dotknout, něco mačkat, nebo někam zadávat kód.

Kamerové systémy Frýdek-Místek kvalitně s nabídkou zdarma | IP kamerový systém Frýdek-Místek ještě dnes | Kamerové systémy pro rodinné domy