Kamerové systémy pro obce

Kamerové systémy pro obce

Obce a města mají rozsáhle kamerové systémy. Na všechny ohrožené místa se instalují bezpečnostní kamery, které pomáhají udržovat pořádek a klid ve městě nebo obci. Takový kamerový systém se skládá z tisíců IP kamer, které jsou rozmístěny po celém obvodu hlavního města. Samozřejmě to je jen příklad, městské kamerové systémy jsou také v Brně, Ostravě a řadě dalších městech.

Protože je kamer opravdu hodně, není v lidských silách kontrolovat obraz z každé kamery manuálně. Samozřejmě v centrále, kde je sveden obraz ze všech městských kamer sedí operátoři, kteří ke kamerám mají přístup. Ale těchto operátorů je jen několik na stovku kamer.

Předtím, než si povíme, jak takové centrální místo pro kontrolu obrazu funguje si musíme říct něco o několika překážkách, které instalaci městských kamerových systémů provázejí. Jedním z nich je samotné umístění kamer. V celém městě je mnoho prostor, které je třeba ohlídat. Ovšem je malé procento z nich patří obci nebo městu, takže například když kamerový systém Ostrava potřebuje přidat kameru na náměstí, potřebuje zajistit budovu, která patří městu, nebo najít vhodný sloup veřejného osvětlení a podobně, kde bude možné kameru nainstalovat.

Fajn místo tedy máme, ale dál přichází na řadu napájení kamery. Musíme mít k dispozici neustále 230V, takže napájení z veřejného osvětlení většinou nepřichází v úvahu, protože to se rozsvítí pouze v noci. Někdy je k dispozici druhá fáze, která je pod napětím vždy, ale není to pravidlem. Takže přichází na řadu domluvit se se soukromým majitelem na poskytnutí napájení, zřízení vlastního odběrového místa a podepsání nájemní smlouvy. Pak můžeme mít napájení pro další bezpečnostní kameru pro kamerové systémy Ostrava.

Dalším a snad nejsložitějším úkolem je, jak přenést obraz od bezpečnostní kamery do ústředí, kde jsou nahrávací zařízení a podobně. Nabízí se několik variant, nejjednodušší je, pokud je možné dotáhnout kabel od kamer až k záznamovému zařízení. To je samozřejmě možné pouze do několika stovek metrů a vůbec to není proveditelné přes veřejné prostranství. Takže jak to vyřešit ? Mnoho měst a obcí nejen kvůli městským kamerovým systémům provozuje vlastní optickou síť. Tato optická síť je schopna přenášet ohromné množství dat mezi jednotlivými pobočkami úřadů ale hodí se také právě pro kamerové systémy.

Připojíme tedy kameru k nejbližšímu přípojnému bodu této optické sítě. Pokud není v dosahu, musíme si pomoci přes bezdrátové spojení kamer. Bezdrátové připojení kamer je v městské zástavbě dost problematické. Vždy je nutno mít přímou viditelnost bez jednotlivými retranslačními body a pokud jich je nutno hodně, bude tato akce finančně náročná.

Pokud již máme všechny bezpečnostní IP kamery namontované, je možné jejich obraz přenášet do centrály a zapojit do vyhodnocovacího software. Jak jsme již zmínili, městský kamerový systém obsahuje desítky kamer. Proto je nutné, aby záznamový software měl inteligentní analýzu obrazu. Je nutno, aby se obraz vyhodnotil a pokud možno automaticky operátorovi ukazoval případy, kde se něco opravdu děje. Například automatická detekce davu lidí nebo nestandardní pohyb osob jsou nejdůležitější způsoby detekce. Pokud systém najde nějakou nestandardní událost, danou IP kameru zobrazí operátorovi. Ten se může rozhodnout a adekvátně reagovat, například přivolat hlídku a podobně.

Kamerové systémy Frýdek-Místek kvalitně s nabídkou zdarma | IP kamerový systém Frýdek-Místek ještě dnes | Kamerové systémy pro rodinné domy