Výběr kamer

Výběr kamer

Jak se orientovat při výběru kamerového systému

Pokud lidé chtějí chránit svůj majetek, tak stále častěji se obracejí ku kamerovým systémům, zde si popíšeme jak správně vybírat, aby byl kamerový systém učinný a nebylo snadné ho překonat.

Kamerový bezpečnostní systém si většinou pořizujeme samostatně, pokud chceme zajistit dostatečné důkazy o páchané trestné nebo jíné činnosti a nebo jako paralelní zajištění k zabezpečovacímu systému. Aby nám kamerové systémy mohly tyto požadované věci poskytnout, potřebujeme nahrávací zařízení, což sebou ale přináší jistá omezení ze strany úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud chcete mít kamerový bezpečnostní systém se záznamem, můžete ho provozovat pouze na svém soukromém pozemku. Pokud pozemek nebo sledovaný prostor patří právnické osobě např. bytový dům, potřebujete souhlas všech osob žijících v tomto domě a majících 18 a více let. Pokud chcete provozovat kamerový systém např. v kanceláři nebo prodejně, je nutné toto vždy deklarovat před vstupem do střeženého prostoru a omezit se pouze na sledování k ochraně svého majetku a ne k dalším účelům a takto také systém vždy prezentovat.

Kamerový systém a jeho výběr

Kamerové systémy Ostrava se skládají z těchto základních prvků

  • kamery
  • záznamové zařízení
  • pro případný vzdálený přístup - připojení do internetu

V tomto systému je nejdůležitějším prvkem kamera, tato provádí snímání a je třeba tedy zvolit správný typ, její rozlišení apod.

Kamery rozlišujeme podle typu zapojení na drátové a bezdrátove. Bezdrátové kamery však mají určitá omezení např. maximální rozlišení, snímkování a také mají omezenou přenosovou vzdálenost, kde hraje hlavní roli počet a typ překážek v cestě přenosového signálu. Bezpečnost těchto kamer je také problematická, vzhledem k možnosti rušení přenosového pásma rušičkou a tím zamezení přenosu a záznamu obrazu. Proto se daleko častěji používají a jsou spolehlivějším řešením kamery drátové.

Nahrávací zařízení provádí zpracování a uložení snímaného obrazu na paměťové médium, mezi které patří pevný disk, SD karty apod. Moderní záznamová zařízení umí detekovat pohyb v obrazu a na zakladě tohoto provést záznam dané situace. Díky tomtu se snižuje velikost záznamu ukládaného na paměťové medium a navíc se daleko lépe vyhledává potřebný záznam.

Moderní AHD nahrávací zařízení lze většinou již také připojit do počítačové sítě a přes tuto také do internetu. Díky tomuto se lze na nahrávací zařízení připojit vzdáleně z počítače a to jak z lokální sítě, tak z internetu. Připojení počítačem většinou umož?uje mít přístup k online obrazu a také k záznamům, oproti tomu připojení přes aplikace v mobilních telefonech umožní online náhled na kamery a díky tomuto, můžete monitorovat co se ve sledované oblasti děje, i když nejste přímo u nahrávacího zařízení.

Rozmístění kamerového systému

Důležitou částí instalace kamerového systému je výběr umístění kamer, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku v pokrytí sledované oblasti a zároveň se eliminovalo možné poškození pachatelem.

Techniky pro minimalizaci poškození kamer:

Ochrana polohou - základní metodou je instalace kamery mimo dosah běžného člověka, to znamená tak, aby jsme zamezili přístupu ku kameře bez použití prostředků pro práci ve výškách (žebřík, plošina apod.) Tuto metodu používáme většinou na místech, kde by použití prostředků pro přístup ku kameře bylo nápadné a vyvolalo pozornost.

Kamery v páru - pokud budujeme dražší kamerový systém, chceme mít jistotu, že nám nebude kamera odcizena, aniž by byl pachatel zaznamenán, k tomuto se používá umístění kamer v páru, kdy vždy jedna kamera sníma v obraze umístení druhé kamery a naopak. Pokud pachatel jednu kameru zneškodní, zničí či odcizí, vždy je u této činnosti zaznamenán druhou kamerou z páru.

Skryté kamery - tento způsob se volí, pokud nechceme aby byly kamery viditelné a pachatel tedy mohl zjistit jejich umístění a směrování. Většinou se používají tam, kde je lze ukrýt např. za sklo se zrcadlovou fólií nebo průhledné zrcadlo. Táké se vyrábějí speciální kamery označované jako PinHole, které pro snímání potřebují pouze nepatrný otvor (cca 2-3mm), tak že jsou umisťovány do rozvodových krabiček, pod kryty světel a zařízení, pod informační panely apod.

Mystifikace pachatele - tento způsob využívá atrap kamer, které se nainstalují viditelně, aby byly výrazné a funkční kamery se nainstalují do méně nápadných míst. Pachatel se v případě útoku většinou snaží o likvidaci viditelných kamer, při tomto je zaznamenán funkční kamerou a ve většině případů při zjištění, že se jedná o atrapu svůj útok ukončuje a nechá se natáčet ostatními funkčními kamerami, aniž by si byl tohoto vědom.

Neméně důležité je také umístění nahrávacího zařizení, aby samotné nebylo odcizeno a tím jste přišli o záznamy z kamer. Pokud nahrávací zařízení máte připojeno do počítačové sítě, lze ho skrýt úplně a pouze v případě údržby k němu přistupovat. Další zdroj informací o tom, jak se kamery instalují najdete taky na webu www.cctvkamery.cz.

Kamerové systémy Frýdek-Místek kvalitně s nabídkou zdarma | IP kamerový systém Frýdek-Místek ještě dnes | Kamerové systémy pro rodinné domy