Ochrana předmětů

Ochrana předmětů

Čidla předmětové ochrany

Čidla předmětové ochrany mají za úkol konkretní cenné předměty, které jsou vystveny v galeriích nebo zamknuty v trezorech. Jejich filozofie spočívá v tom, že čidlo je aktivní i za běžného provozu. K vyhodnocení poplachu dochází v odstřeženém i zastřeženém stavu. Důležitou součástí celého systému je také alarm do firmy Ostrava protože volá nebo posílá SMS zprávy se stavem objektu.

1. Trezorová čidla

Čidla v alarmu se umísťují na stěny, podlahu, strop a dveře. Pracují nejčastěji jako duální čidla tzn. vyhodnocují otřesy a změny teploty. Mohou být však provedena i ke snímaní pouze otřesů. Otřesové detektory pracují na principu kdy piezoelektrický snímač snímá otřesy, které následně zesiluje a vyhodnocuje. Nejčastější způsob překonání trezorů je tepelným nebo mechanickým namáhaním většinou za použití elektrického nářadí.

2. Čidla na zavěšené předměty (obrazová čidla)

Obrazové čidla se používaji v galeriich na střežení zavěšených předmětů. Jejich princip zpočívá v tom, že hlídaný předmět se pověsí na hák, který je předem nadimenzovaný na jeho hmotnost. Nejčastějším způsobem použití jsou Obrazy v galeriích, pendlovky a gobelíny. Nejjednodužší varianta je mikrospínač s pružinou.

Všechny obrazy a drahé předměty hlídají také kamerové systémy. Čidlo v klidovém stavu reaguje na změnu pohybu tzn. pachatel, který bude chtít vyzvednou a sundat chráněný předmět pohne s hákem a spustí poplach. Nejčastější způsob překonaní je vyříznutím obrazu z rámu.

3. Kapacitní čidla

Tyto čidla pracují na principu změny kapacity kondenzátoru mezi dvěmi kovovými plochami, mezi které se umístí hlídaný předmět. Představte si tento prostor jako jako skleněnou krychli ve které je hlídaný předmět. Krychle je umístěna na podstavci s kovovou plochou a na protější straně krychle je opět kovová plocha. Mezi těmito plochami se dochází krádeži ke změně kapacity a následnému vyhlášení poplachu. Při vyvolání poplachu se signále přenese na zabezpečovací systém Ostrava a strážní služba ihned provede kontrolu prostoru. Nejčastěji se používá u hlídaní cenných předmětů galerie či muzea, které jsou vystaveny na obdiv navštěvníkům.

Kamerové systémy Frýdek-Místek kvalitně s nabídkou zdarma | IP kamerový systém Frýdek-Místek ještě dnes | Kamerové systémy pro rodinné domy