Kamerové systémy pro bytové domy

Kamerové systémy pro bytové domy

Kamerové systémy pro bytové domy

Jak ochránit bytový nebo jiný dům před vandaly, aby nebyly počmárané schránky, vykopnuty skleněné vyplně dveří či vykradené sklepy?

Poškozený společný majetek v bytových domech je častým problémem, kde škody bývají od několika po vysoké desítky tisíc korun. Poničená schodiště, poškrábané omítky, posprejované, pokreslené nebo jinak zničené schránky, chodby a výtahy. To jsou jen některé z následků, které vidíte kolem sebe po vandalech, kteří mohou být i vaši sousedi.

Škody v domě platí ale bohužel všichni a ničení pokračuje. Jak zabránit ničení majetku nebo aspon toto řádění omezit, to je námět tohoto článku.

?ešení ochrany bytového domu

Nabízí se dvě varianty, jak majetek ochránit - kamerový systém nebo fyzická ostraha, případně kombinace těchto dvou řešení.

Tou dlouhodobě levnější variantou je použití kamer pro sledování prostoru domu. Náklady na pořízení kamerového systému do jednoho domu se dvěmi vchody (2 kamery) je od 30000Kč dle použitého systému a kvality kamer včetně záznamového zařízení. Což není mnoho a za "málo peněz dostanete hodně muziky".

Kamerový set pro takovýto dům lze samozřejmě navrhnout od jednoduchého analogového přes aHD, HD-SDI, HDCVI až po IP technologii a také lze navrhnout jakékoliv umístění kamer od viditelných až po skryté kamery.

Záznam z kamer se provádí buď kontinuálně (nepřetržitý záznam 24hodin denně) nebo na základě detekce pohybu v hlídaném prostoru. V druhém případě se však může stát, že bude pohyb v obrazu špatně vyhodnocen a bude ukládáno mnoho nedůležitých záběrů nebo naopak se záběr neuloží. Výhodou ale je, že se celkově může nahrát daleko více záznamů (počet hodin, dní atd.) než u kontinuálního záznamu, při stejně velkém datovém uložišti.

Registrace kamerového systému na ÚOOÚ

Při instalaci kamer a ukládání záznamu ze společných prostor, se ale zárove? stáváte správcem osobních údajů a jako takový podléháte zákonu o ochraně osobních údajů. Z toho vylývá oznamovací povinnost vůči ÚOOÚ, tak že musíte váš kamerový systém zaregistrovat u Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Zde nastává složitější situace. Podle umístění kamer se určuje také jejich zásah do soukromí a při registraci může nastat vímě možností postupu ze strany ÚOOÚ.

Pokud snímáte prostor, kde převažuje právo na ochranu majetku nad právem na ochranu osobnosti (většinou prostory s nepravidelným přístupem) jako např. půdy, sklepy, garáže, lze ukládat záznam bez souhlasu obyvatel domu. Pokud však kamerový systém ukládá záznam např. vstupu do domu nebo výtahu, přes které musí všichni příchozí teoreticky projít při příchodu a odchodu z domu, zde se již požaduje schválení souhlasu dle stanov DB nebo SVJ, případně pokud vyhodnotí ÚOOÚ zásah do ochrany soukromí natolik závažným, může si vyžádat pisemné schválení všemi jednotlivými obyvateli domu starších 18 let, kteří v domě aktuálně bydlí nebo žádost o registraci systému úplně zamítnout a tím znemožnit provádění legálního záznamu z kamer.

I v tomto procesu jsou možné vyjímky, které záleží vždy jen na posuzování ze strany ÚOOÚ a nelze je nijak vymáhat. ÚOOÚ každé oznámení o zpracování osobních údajů posuzuje individuálně a podle konkrétních podmínek v daném domě. Vyjímky z pravidel jsou možné, pokud je toto nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů vlastníka nebo správce domu. Ale i přes toto se vždy musí dodržovat ostatní pravidla ohledně zpracování a přístupu při zpracování osobních údajů.

Nespornou výhodou při oznamování kamerového systému mají ty domy, které jsou schopny doložit oficiální dokumenty od Policie ČR, že měla již problémy s majetkovou trestní činností a těmito argumentovat. Toto problémy ohledně registrace kamerového systému si lze ulehčit tak, že si pro instalaci najmete firmu, která v rámci balíčku instalace provádí také registraci systému u ÚOOÚ a kladnou registrací lze podmínit následnou instalaci kamerového systému. Tyto firmy již znají postupy a jsou schopny se vás dotázat na potřebné informace i to jak žádost formulovat.

Pokud se při záznamu zasahuje do veřejného prostoru z důvodu ostravy vstupu, vjezdu, obvodových zdí domu apod. musí se zábírat pouze úsek nezbytný a přímo související s ochranou daného majetku.

To že je objekt střežen kamerovým systémem musí být vždy informativně umístěno u všech běžných vstupů do daného objektu. Pro toto se používají cedulky, samolepky apod. s oznámením o vstupu do objektu střeženém kamerovým systémem. Tuto oznamovací povinnost má provozovatel kamerového systému vůči nahrávaným osobám a je povinen toto označení udržovat.

Doba archivace záznamů z kamer je součástí registrace na ÚOOÚ a standardní doba je max. 14 dní. Pouze ve vyjímečných případech a pouze s důvodnými argumenty je umožněna archivace na více jak 14 dní. To samé platí o počtu osob, které mohou mít přístup k archivním datům, zde se většinou bere za normální počet do dvou osob. Provozovatel, který má kamerové systémy Brno je navíc povinen určit kompetence, přístupy a způsob zpracování nahrávek včetně jejich zabezpečení před zneužitím.

Osoby které jsou určeny pro správu a přístup k těmto záznamům jsou vázány mlčenlivostí a to i po zkončení příslušných prací nebo po skončení vykonávání této funkce či pověření.

Tyto osoby jsou jako jediné pověřeny nahlížet a zpracovávat záznamy při ochraně majetku např. při vyhledávání a předávání záznamu Policii ČR v souvislosti s šetřením trestní události.

Celkově se ve společnosti názory na kamerové systémy v domech liší, protože kamerový systém je dvousečná zbra?, která nejen natáčí případného pachatele, ale ukladá záznam všech osob a tímto jim zasahuje do soukromí. Kdo však má čisté svědomí, tak nemá důvod, aby mu kamreový systém v jeho okolí vadil, protože hlídá také jeho majetek.

Kamerové systémy Frýdek-Místek kvalitně s nabídkou zdarma | IP kamerový systém Frýdek-Místek ještě dnes | Kamerové systémy pro rodinné domy