Rozpoznávání RZ

Rozpoznávání RZ

Kamerový systém na identifikaci SPZ

Kamerové systémy na řešení identifikace SPZ se dají v základu rozdělit na tyto skupiny

kamerové systémy pro automatické ovládání vjezdů případně i výjezdů - stacionární

Správně navržený systém znamená řešení pro vjezd a případně i výjezd vozidel za pomocí identifikace SPZ vozidla. U vjezdové závory/brány/vrat je umístěna kamera pro snímání SPZ která provede sejmutí SPZ přijíždějícího vozidla. Následně je obraz zpracován buď přímo kamerou a nebo návazným programem, kde se vyhodnotí povolení vjezdu dle databáze zadané zákazníkem a podle tohoto vyhodnocení se provede reakce systému např. sepnutí a otevření vjezdu. Zároveň je možno daný obraz uložit pro pozdější kontrolu, případně se dají ukládat i další data pro následné zpracování pro statistické účely, možnosti účtování, dohledání vozidel apod. Odjezd z prostoru lze realizovat sepnutím výjezdové závory/brány/vrat pomocí indukční smyčky a nebo také kamerou identifikující SPZ díky které lze např. přesně měřit dobu stání v placených částech kanceláří pro firmy, vydání přesné "místenky" pro auto při vjezdu apod.

systémy pro sběr SPZ a jejich vyhledávání - stacionární

Tento kamerový systém se používají pokud je potřeba sledovat určitá průjezdní místa, kudy mohou projíždět jen určitá vozidla a nebo pokud je potřebné mít přehled jaká vozidla projíždějí daným úsekem s možností následné statistiky, dohledání doby průjezdu, upozornéní na omezení pohybu vozidla mimo povolenou zónu apod. Systémy lze také použít pro sběr např. městských dat při vjezdu a výjezdu vozidel z města či pohybu po městě s možností použití při bezpečnostních akcích případně pro statistické využití. Tyto systémy mohou během sejmutí SPZ indentifikovat také typ vozidla (osobni, nakladni apod.).

systémy pro mobilní sběr a identifikaci SPZ - mobilní

Výše uvedené systémy jsou určeny pro stacionární umístění, ale tyto technologie lze také použít pro mobilní aplikace. V případě montáže DO nebo NA automobil, lze během jízdy snímat SPZ projíždějících vozidel a při spojení s lokální nebo centrální databází (dostupnou např. datově přes 3G/4G síť) okamžitě provádět vyhodnocení a z toho vyplývající úkony. Jedná se většinou o systémy pro bezpečnostní složky, které se využívají pro zajištění bezpečnosti připadně pro zajištění "problémových" vozidel např. při krádeži a identifikaci tohoto vozidla v pohybu. Výhodou tohoto systému je možnost okamžité mobilní reakce na zjistěná data a tím pádem ochranu majetku.

Identifikaci a nasledné zpracování SPZ mohou provadět přímo kamery svým vnitřním programem s lokalní databází povolených/zakázaných SPZ nebo se vzdáleným přístupem k databázi v síti. Mnohem častěji se však využívá kombinace kamer pro indentifikaci SPZ a následných programů pro zpracování obrazu, ukládání získaných dat, jejich analýzu a možnosti v nich vyhledávat včetně určení typu vozidla případně snímek daného vozidla při sejmutí SPZ. Kamery pro snímání SPZ pro kamerový systém Praha se musí vyrovnávat se špatnými podmínkami jako jsou protisvětlo, osilňování světky vozidla, přesvětlování pozadí apod. Většina kamer pro snímání a identifikaci SPZ na trhu mají přesně definovaný horizontální a vertikální úhel umístění od osy SPZ na vozidle a také vzdálenostní interval ve kterém snímá SPZ. Důležité je také zvolit správnou kameru dle snímaného prostoru, protože kamery snímají pouze v určitých intervalech rychlostí projíždějících vozidel. Také je potřeba si uvědomit u IP kamer, že obraz z tohoto typu kamer je vždy spožděný, protože kamera provádí zpracování obrazu a až následně ho předává dále. Díky tohoto je obraz na výstupu vždy mírně spožděný a je potřeba hlavně při online sledování takovéto kamery s tímto počítat.

Kamerové systémy Frýdek-Místek kvalitně s nabídkou zdarma | IP kamerový systém Frýdek-Místek ještě dnes | Kamerové systémy pro rodinné domy